ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਦੋ-ਰੋਜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰ

ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 1 Oct. ਤੋਂ 2 Oct.ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਦੋ-ਰੋਜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *